Solucionas en fusta laminada

+ Veure Productes + Veure Serveis

Les estructures de fusta han estat sempre presents en tot tipus d'edificacions, adaptant-se a cada moment a les necessitats que exigeixen els avanços tècnics, o les tendències en arquitectura i decoració.

Per a donar resposta als projectes actuals, més diàfans i amb espais més amplis, s'han desenvolupat noves tècniques en el tractament de la fusta, que ens permeten continuar gaudint de la fusta tradicional, però amb prestacions pràcticament il·limitades.

Són nombrosos els exemples de la versatilitat que proporciona la fusta. Estètica i confort ambiental, visibles en tots els nostres treballs de fusteria; exigències tècniques com la lleugeresa, l'estabilitat o la resistència al foc, gràcies als nous tractaments que apliquem a la fusta; un bon comportament acústic i tèrmic de les estructures, o la rapidesa en el muntatge de l'obra són proves de la varietat de projectes en els quals intervé la fusta.

+ Veure Productes

+ Veure Serveis