La fusta laminada encolada III. Característiques i propietats

És absolutament necessari diferenciar la fusta encolada per a ús estructural i la fusta encolada per a fusteria, encara que la seva morfologia general sigui semblant. La construcció amb elements estructurals de fusta laminada encolada és un sistema sobre el qual hi ha, en els països desenvolupats, normes molt estrictes per la seva fabricació, disseny, càlcul, sistemes de vinculació, muntatge i ús.

El valor agregat de la FLE és la seva augmentada capacitat portant, perquè fa disponible la característica resistència natural de la fusta sense els límits de les dimensions de serrat. A més, com s’elabora amb fusta seca i adhesius adequats per resistir càrregues i inerts a l’acció de la humitat, s’obté un producte lliure de deformacions i dilatacions tèrmiques, amb excel lent resistència als agents químics i, a més, segur al foc.

Resistència al foc

Les estructures de fusta laminada són les més resistents al foc. Les estructures de fusta són les úniques de comportament previsible en cas d’incendi. No col.lapsen i la seva destrucció és progressiva a una velocitat coneguda. És possible determinar per càlcul la seva estabilitat al foc i millorar encara més el seu comportament amb alguns pocs detalls de disseny.

Les estructures de fusta importants són recuperables després d’una exposició severa al foc de més d’una hora. Les experiències realitzades en laboratori i les observacions efectuades en sinistres han demostrat que la pèrdua de secció en aquestes bigues és de l’ordre de 1 cm per quart d’hora sense deformacions importants durant els primers 30 o 60 minuts.

En canvi, les estructures de metall, per acció de la calor i modificació de la seva organització interna, flueixen en prendre una consistència pastosa. La important dilatació ocorreguda en els primers minuts genera esforços en els suports de tal magnitud que poden provocar el col lapse anticipat de tot el sistema.

Les estructures de formigó exposades tenen una resistència que depèn de la capa de protecció de les

barres. En cas de quedar exposada l’armadura, per fragilitat del recobriment al dessecar o esclatar al contacte amb l’aigua projectada, l’estabilitat és inversa a la seva participació estructural .

Resistència mecànica

La fusta a igualtat de pes és quatre vegades més resistent que el ferro i representa, en relació a aquest, un inferior consum d’energia en la seva elaboració i utilització.

A igualtat de mesura, les seccions de fusta laminada són iguals o superiors a les de fusta massissa serrada, quan la quantitat de taules és superior a 15. Presenta a més una estabilitat dimensional molt

gran encara que canviï sensiblement el tenor d’humitat ambient.

La característica més important de la fusta és la seva elasticitat. També disposa d’una propietat definida com resiliència; actua com un fenomen de distribució de càrregues. És la que li permet absorbir considerables esforços per períodes de temps sense superar el límit elàstic. És un benefici important en llums grans o en zones de risc sísmic amb o sense neu, ja que la periodicitat de les mateixes no s’acumula en forma simple a les càrregues permanents, a les que superen normalment en valor absolut.

La selecció i sanejat que comporta la fabricació, comporta una millora de les tensions mitges de ruptura al reduir la incidència aleatòria de les falles. S’incrementa en particular la tensió de resistència a la flexió.

Grans Llums

La fusta laminada estructural és excepcionalment competitiva per concebre cobertes amb llums lliures molt importants que poden superar amb facilitat els 100 metres sense suports intermedis. És molt resistent i lleugera a la vegada, el pes per metre quadrat cobert és el més baix.

Les accions meteorològiques poden invertir el diagrama d’esforços de les càrregues gravitatòries permanents, com les estructures de fusta laminada encolada estructural són seccions habitualment de ànima plena, la inversió de càrregues no causa cap problema.

Aïllament tèrmic i elèctric

La fusta seca és un excel lent aïllant tèrmic i elèctric. Les estructures de fusta no generen l’efecte de “Gàbia de Faraday” que impedeix o distorsiona les recepcions de ràdio o TV. La seva insensibilitat al magnetisme la fa apropiada per a la construcció de sales de transmissió i laboratoris de recerca.

La baixa conductibilitat de la calor impedeix la formació de ponts tèrmics tan comuns en construccions metàl.liques. Els elements estructurals de fusta no tallen el pla aïllat de murs o cobertes.

Estabilitat tèrmica

El coeficient de dilatació tèrmica és tan petit que en la pràctica es pot considerar gairebé igual a zero. Això permet la seva utilització en peces contínues que es troben part a l’interior, i part a l’exterior de una construcció (cosa complicada amb altres materials).

Resistència química en ambients agressius

En ambients agressius per a la conservació de les construccions de metall o formigó, la fusta laminada estructural no necessita pintura o tractament superficial algun. Té un excel.lent comportament natural sense degradació, encara en contacte directe amb materials tan corrosius com la sal i els compostos fertilitzants.

Són les més adequades per a cobrir naus papereres, tintoreries, asaladors, tallers de galvanització, hangars portuaris i en diverses condicions ambients similars. Les naus per a la recollida fertilitzants a granel construïdes amb fusta laminada encolada no necessiten manteniment i la seva vida útil és gairebé il.limitada. Existeixen obres d’aquest tipus que cobreixen superfícies de 80 metres de ample i 500 metres de llarg.

Llibertat projectual

Pocs materials industrialitzats tenen el grau de flexibilitat projectual de les estructures de la fusta laminada encolada. Les peces poden ser rectes i corbes i tan llargues com sigui possible transportar. Les seccions amb una amplada de 65 a 135 mm són d’una alçada constant o variable que depèn només de la quantitat de taules superposades.

El radi mínim de curvatura pot establir a priori en un valor aproximadament igual a 150 vegades del

gruix de les taules.

La continuïtat de la fusta laminada ofereix l’avantatge de no haver de tallar sobre els suports les bigues en trams alineats. Una biga contínua de dos trams iguals es deforma cinc vegades menys que la mateixa conformada per dos elements units en el suport central. Un altre avantatge és la possibilitat de conformar sempre una contrafletxa en valor aproximadament igual a les fletxes que produirien les càrregues accidentals.

Les estructures amb trams corbs s’han transformat, per la seva flexibilitat de configuració i la seva bellesa implícita, a la imatge prototípica de la construcció en fusta laminada encolada.

Manteniment gairebé nul

No és obligatori haver de pintar o envernissar les estructures ben concebudes per conservar-les. Pot ser, en contrari, contraindicat pintar les superfícies exteriors orientades al nord si es vol evitar renovar cada any el envernissat. Els “lasurs” asseguren un aspecte natural amb o sense coloració per molt més temps ja que deixen “respirar” les superfícies i no forma una capa que s’esquerdi o es desprengui.

Fonts.- Miguel L.V. Demkoff a XVIII Jornadas Forestales de Entre Ríos, fusilesdepredador.com, teycuber.com, maderasaraucania.cl

Share and Enjoy:
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
This entry was posted in Materials and tagged . Bookmark the permalink.

Deja un comentario

Tu dirección de e-mail no será publicada. Los campos requeridos, están marcados *

*

Puedes utilizar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>