Monthly Archives: Septiembre 2010

Vídeo del muntatge d'un pont de fusta

En aquest vídeo podeu veure el procés d’instal.lació en obra d’un pont de vianants prèviament muntat als tallers del fabricant. Aquest model de pont correspon a una tipologia d’arcs portants de fusta laminada i tauler vianants suspès per tirants metal.lics. … Continue reading

Posted in Ponts, Vídeo | Tagged | Leave a comment

La fusta laminada encolada III. Característiques i propietats

És absolutament necessari diferenciar la fusta encolada per a ús estructural i la fusta encolada per a fusteria, encara que la seva morfologia general sigui semblant. La construcció amb elements estructurals de fusta laminada encolada és un sistema sobre el … Continue reading

Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

Decepció de la indústria de la fusta davant les noves mesures a la rehabilitació d'edificis

Els principals industrials de fusteria, reunits recentment a la junta directiva de FEIM -Federació Espanyola d’Indústries de la Fusta- van mostrar de manera unànime la seva profunda decepció amb les fórmules proposades pel Govern d’Espanya per fomentar la rehabilitació d’edificis. … Continue reading

Posted in Notícies | Tagged , | Leave a comment

La fusta laminada encolada II. Procés de fabricació

La fabricació de fusta laminada és un procés conceptualment simple. Que consisteix en produir elements massissos de resistència incrementada, constituïts per taules de gruix reduït encolats solidàriament de manera que no es pugui separar o individualitzar el treball de cada … Continue reading

Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

El Codi Técnic de l'Edificació

El Codi Tècnic de l’Edificació és un marc normatiu que té l’objectiu de garantir els requisits bàsics de qualitat tant dels edificis com de les seves instal.lacions, per assegurar la seguretat de les persones (tant les que habiten els edificis … Continue reading

Posted in Normativa | Tagged , | Leave a comment

La fusta laminada encolada I. Definició i antecedents

Els elements de fusta laminada estructural (FLE) són peces de secció transversal rectangular d’ample fix i alçada constant o variable i d’eix recte o corb, constituïts per làmines o taules unides en forma irreversible amb un adhesiu específicament formulat. El … Continue reading

Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

Forjats amb bigues de fusta

Els forjats amb bigues de fusta han estat usats durant segles en tot tipus de construccions al llarg de la història. Solen usar-se en alguns habitatges unifamiliars o altres construccions com en hoteleria, o responent a dissenys d’estil on sol … Continue reading

Posted in Forjats | Tagged , | Leave a comment

La Llei d'Economia Sostenible i la fusta

L’avantprojecte “Llei d’Economia Sostenible” aprovat en el Consell de Ministres el passat mes de novembre, incorpora un conjunt de reformes estructurals que facilitaran que les empreses i els agents econòmics espanyols orientin la seva activitat cap a sectors amb potencial … Continue reading

Posted in Notícies | Tagged , | Leave a comment

AEPAM edita 10.000 exemplars del “Libro Blanco del Panel Sándwich de Madera”

AEPAM (Asociación Española de Fabricantes de Paneles Sandwich de Madera con Núcleo Aislante) va publicar el passat mes de juny el “Libro Blanco del Panel Sándwich de Madera”. El Manual atén les possibilitats d’ús del panell sandvitx a coberta inclinada … Continue reading

Posted in Llibres, Panell sandwich | Tagged , , | Leave a comment

“Pavimentos de madera” de Gonzalo Medina Gallego. 2ª Edició

Aquesta nova edició de “Pavimentos de Madera. Manual de Instalación” de Gonzalo Medina, no és només un llibre sobre la instal.lació de paviments de fusta, s’ha convertit en un veritable manual tècnic sobre el tema. És el llibre més complet … Continue reading

Posted in Llibres | Tagged , | Leave a comment