Category Archives: Materials

La fusta laminada encolada III. Característiques i propietats

És absolutament necessari diferenciar la fusta encolada per a ús estructural i la fusta encolada per a fusteria, encara que la seva morfologia general sigui semblant. La construcció amb elements estructurals de fusta laminada encolada és un sistema sobre el … Continue reading

Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

La fusta laminada encolada II. Procés de fabricació

La fabricació de fusta laminada és un procés conceptualment simple. Que consisteix en produir elements massissos de resistència incrementada, constituïts per taules de gruix reduït encolats solidàriament de manera que no es pugui separar o individualitzar el treball de cada … Continue reading

Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

La fusta laminada encolada I. Definició i antecedents

Els elements de fusta laminada estructural (FLE) són peces de secció transversal rectangular d’ample fix i alçada constant o variable i d’eix recte o corb, constituïts per làmines o taules unides en forma irreversible amb un adhesiu específicament formulat. El … Continue reading

Posted in Materials | Tagged | Leave a comment

Avantatges de la fusta laminada

La utilització de la fusta laminada com a element estructural no és una cosa nova, ja que els seus inicis es remunten a principis del passat segle XX. En l’actualitat els mètodes emprats per a la seva fabricació i control … Continue reading

Posted in Materials | Tagged , , , | Leave a comment